vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč? 

Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč? To bylo téma přednášky, s kterou mezi žáky společenskovědního semináře 4. ročníků přišli 19. dubna 2017 lektoři z Eurocentra v Plzni, Ing. Němcová, Michal Himmer a Zdeněk Rod. Nejdříve Ing. Němcová žákům vysvětlila, co je Eurocentrum, kde v Plzni sídlí a jakou plní funkci. Pro žáky to byly zajímavé informace, protože mohou tuto instituci potřebovat i při budoucím studiu na vysoké škole.

Než se lektoři pustili do vlastní přednášky doprovázené prezentací o migraci do Evropy, plnili žáci na toto téma zajímavou úvodní aktivitu.

První část přednášky měla žákům vysvětlit základní pojmy jako migrace, imigrace, emigrace, ekonomická migrace (legální a nelegální), rozdíl mezi azylantem a uprchlíkem apod.

Pak už se oba lektoři zabývali vznikem a příčinami migrace, dále tím, jak se Evropská unie snažila a snaží tento problém řešit. Žáci se seznámili s tím, že možností je celá řada.

Následovala hra ve skupinách – na základě životních příběhů sedmi migrantů rozhodnout, komu z nich udělit azyl a komu ne. Své rozhodnutí musel mluvčí skupiny řádně vysvětlit a doložit argumenty.

Závěr setkání patřil dalšímu, pro Evropu ožehavému problému, Brexitu.

Přednáška všech tří lektorů byla velmi kvalitní, plná zajímavých informací, dat, analýz a souvislostí.

Za kolektiv semináře Mgr. J. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka