vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Studuj a pracuj v EU 

Toto téma 20. 4. 2017 podrobně se studenty 4. ročníků (seminář psychologie a sociologie) rozebrala Mgr. Jana Němcová z plzeňského Eurocentra.

V téměř dvouhodinové přednášce doplněné závěrečným kvízem je velmi podrobně provedla různými možnostmi, jak se buď po maturitě, nebo v době studia na vysoké škole i po něm rozjet za studiem či prací do světa.

Informovala žáky o různých variantách projektu Erasmus ( Erasmus+, Erasmus pro podnikatele a o pracovním Erasmu). Vysvětlila jim jak se přihlásit a jaké podmínky musí splnit, pokud by se rozhodli někam vycestovat.

Novinkou pro žáky byla informace o Evropské dobrovolné službě organizované neziskovými organizacemi v různých oblastech činnosti (ekologie, umění, média, práce s mládeží).

Dozvěděli se, že při úřadech práce existuje instituce Eures, která nabízí prověřené pracovní nabídky v zahraničí.

Velkým kladem bylo, že lektorka vše prokládala vlastními zážitky a zkušenostmi.

Žáci se dozvěděli opravdu mnoho cenných informací o náplni a přednostech jednotlivých projektů: o cenách školného, o výši výdělků a studijních stipendií.

Doporučila jim zajímavé webové portály specializované na tuto problematiku a také poradila jak psát motivační dopis a že životopis je nejlépe psát podle formátu europassu.

Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka