vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Němčina nekouše 

O tom, že je to pravda, jsme se mohli přesvědčit dne 4. 5. 2017 ve třech vyučovacích hodinách i my, žákyně a žáci primy, sekundy a tercie.

V rámci projektu Němčina nekouše realizovaném Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem navštívil naši školu pan Florian Förster, který pochází z Německa, ale plynule mluví česky.

Naše společná hodina byla zábavná a plná her. Formou jazykové animace jsme byli seznámeni s německými výrazy, které jsou češtině podobné. Uvědomili jsme si, kolik značek aut, výrobků a firem pochází z Německa, Rakouska a Švýcarska, a tedy i to, jak nás němčina obklopuje a je důležité se ji učit.

Kristýna Petrušová a Michaela Fremrová, sekunda

© design 2007 Úvodní stránka