vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Exkurze plná námětů k zamyšlení 

Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. května 2017 vypravili na exkurzi do Střediska výchovné péče v Plzni. Středisko (SVP) se nachází na Karlovarské třídě. Mnozí z nás o existenci tohoto střediska neměli ani tušení.

Nejdříve nás paní Mgr. M. Bílá v úvodním slově seznámila s historií, provozem i odlišností SVP a Diagnostického ústavu (kam se vypravíme příští rok).

Dozvěděli jsme se, že do SVP dochází klienti naprosto dobrovolně buď na ambulanci střediska, nebo na internátní pobyt, který trvá 8 neděl. Jsou to děti, které mají problémy ve škole s učením, nebo docházkou do školy, nerespektují autority, mají různé poruchy chování, nefunguje jejich rodina, tak jak by měla atd. Pracují s nimi a věnují se jim psychologové, etopedi, speciální pedagogové, vychovatelé i učitelé. Velmi důležitá je aktivní spolupráce s rodiči i se školou.

Zaujal nás pevný režim dětí, nabitý různými akcemi, aktivitami a různými druhy terapií. Měli jsme i hodně zajímavých dotazů, na které nám paní Bílá ochotně odpověděla.Exkurzi jsme zakončili prohlídkou celé budovy SVP.

Za celou skupinu Adéla Heroutová

© design 2007 Úvodní stránka