vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Historická exkurze na hrad Karlštejn 

V úterý 3. května 2017 se 39 žáků - zájemců z různých tříd pod vedením Mgr. Baranové, Mgr. Fryčkové a Mgr. Mazalové vydalo na státní hrad Karlštejn. Exkurzi pro nás připravila a zorganizovala předmětová komise dějepisu.

Počasí nám přálo až moc, ale v útrobách tohoto gotického klenotu nám bylo docela příjemně. Bylo dobře, že jsme se rozdělili na tři skupiny a každá pod vedením jedné paní profesorky a se svým průvodcem v půlhodinových intervalech vyrazila na trasu. To jsme ocenili během výkladu, když jsme měli možnost si vše v klidu prohlédnout.

Měli jsme objednaný exkluzivní okruh, a tak jsme viděli historicky nejcennější části Karlštejna, především posvátné prostory hradu včetně kaple sv. Kříže. Prošli jsme východním křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou věží. Navštívili jsme také kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapli sv. Kateřiny, prošli jsme se po visutém věžním mostě. Zajímavé bylo vidět i pracovnu architekta Josefa Mockera, který se v 19. století ujal opravy hradu.

Za celou skupinu N. Zachardová, A. Votavová, sexta

© design 2007 Úvodní stránka