vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Vodácký kurz 3. B a Septimy 

Dne 29. 5. 2017 jsme z Plzně odjeli na čtyřdenní vodácký kurz. Kurzu se zúčastnily společně dvě třídy, a to 3. B a Septima. Autobusem jsme dojeli do Šabiny, kde začínala naše výprava. Stavěli jsme stany, vařili jsme si jídlo na propanbutanových bombách a zkoušeli na kánoích zdolávat řeku Ohři proti proudu v příjemném počasí, které se po dobu našeho dobrodružství zázračně udrželo.

Naší další zastávkou bylo město Loket, po zdolání přibližně 20 kilometrů jsme spatřili krásný hrad. Po utáboření se jsme měli možnost město prozkoumat.

Další ráno jsme pokračovali do krásného tábořiště Hubertus, posledního místa, kde jsme přespávali. Poslední den kurzu jsme dopluli do Vojkovic, kde jsme se nalodili do autobusu a ukončili nezapomenutelný výlet, plný koupání a slunečného počasí. Celkem jsme urazili přes 60 kilometrů, naučili se rozdělávat oheň a zdolat každou peřej, i když málokterá loďka zůstala zevnitř suchá.

Naše díky patří hlavně učitelům za zorganizování skvělého kurzu, trpělivost a ochotu učit nás novým dovednostem.

Adéla Heroutová, Septima

© design 2007 Úvodní stránka