vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Exkurze - angličtina 

Před závěrem školního roku jsme se se studenty Kvarty vydali do prostor zahraničních knihoven na vzdělávací program v anglickém jazyce s názvem „Z Malty na Britské ostrovy“, který pořádala instituce Eurocentrum. Studenti měli možnost si na 3 interaktivních stanovištích ověřit své znalosti o těchto anglicky mluvících zemích.

Na prvním stanovišti studenti sledovali video a vyplňovali k němu pracovní list. Na druhém stanovišti studenti hráli hru Riskuj, kde zodpovídali v týmech otázky různých obtížností na různá témata. V závěru pak studenti hráli hru aktivity, kde kreslili obrázky, pantomimicky znázorňovali slovní spojení nebo je popisovali.

Jako vyučující nás potěšilo, kolik toho žáci Kvarty věděli a z exkurze tak odcházeli spokojeni úplně všichni.

Mgr. K. Holubová

© design 2007 Úvodní stránka