vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
SG zahájilo školní rok za účasti pana hejtmana 

Začátek školního roku 2017/2018 byl na našem sportovním gymnáziu vskutku slavnostní. Přišel mezi nás hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard spolu s pracovnicemi odboru kanceláře hejtmana paní K. Brabcovou a paní A. Marešovou.

Za doprovodu paní ředitelky Mgr. M. Majerové si hosté prohlédli školu, sportovní halu a sportoviště. Pan hejtman zároveň navštívil „nové“ žáky tříd Primy, 1. A a 1. B, kteří se mu jmenovitě představili a seznámili ho, jakému sportu se věnují. Pan hejtman nám - žákům, našim učitelům a trenérům popřál do nového školního roku hodně úspěchů.

© design 2007 Úvodní stránka