vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den otevřených dveří na FZS ZČU 

Ve středu 4. 10. 2017 jsme se my, zájemci o studium na Fakultě zdravotnických studií ZČU, zúčastnili Dne otevřených dveří. Nejprve se nás ujala paní proděkanka pro pedagogickou činnost Mgr. J. Nováková a představila nám v PP prezentaci jednotlivé obory, které je možno na fakultě studovat. Pak jsme měli možnost projít si stanoviště, kde studenti jednotlivých studjiních oborů a zástupci různých zdravotnických a sociálních zařízení měli připravené další prezentace. V průběhu návštěvy fakulty jsme měli možnost ptát se na to, co nás zajímá. Domů jsme si odnesli i různé materiály o studiu. A tak máme o čem přemýšlet.

Za zájemce z 3. a 4. ročníků Bára Chocholová, 3. A

© design 2007 Úvodní stránka