vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Exkurze 2.A - Zbiroh 27.9.2017 

Dne 27.9.2017 se 26 studentů ze třídy 2.A v doprovodu vyučujících Mgr. Petry Lokajíčkové a Mgr. Štěpánky Krebsové vydalo na exkurzi do Zbirohu.

Cílem exkurze byla nejen návštěva zbirožského zámku, ale i muzea zdejšího rodáka, básníka J. V. Sládka.

Na naši výpravu za poznáním jsme se vydali vlakem z Plzně do Kařezu, odkud jsme pokračovali autobusem do centra Zbirohu. Tam na nás čekal jeden ze studentů, který se coby místní rodák zhostil role průvodce.

Cestou k zámku nám přiblížil jeho historii a upozornil na objekty, které po 2. světové válce využívala armáda. Ta se také podílela na postupné devastaci objektu, který se v roce 1989 nacházel ve velmi zuboženém stavu. Naštěstí po restitucích přešel do soukromého vlastnictví, a proto je v současné době zrekonstruován a otevřen široké veřejnosti. V rámci samotné prohlídky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o minulosti hradu i zámku, ale také o osobnosti Alfonse Muchy, s jehož jménem je zámek úzce spojen. Tento významný malíř, představitel české secese, měl část zámku pronajatou na dobu 20 let a využíval ho jako svůj ateliér. Právě zde vznikala plátna slavné Slovanské epopeje. Po prohlídce zámku následoval přesun do centra města, kde jsme poobědvali a zdejší pobyt zakončili prohlídkou Muzea Josefa Václava Sládka.

Po návratu do Plzně byla exkurze žáky hodnocena velmi kladně a všichni už se těšíme na další.

Mgr. Petra Lokajíčková
Mgr. Štěpánka Krebsová

© design 2007 Úvodní stránka