vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
3. B v zákulisí Nového divadla v Plzni 

Dne 9.10.2017 se uskutečnila prohlídka Nového divadla v Plzni, které se zúčastnila třída 3. B našeho gymnázia, a to společně s paní učitelkou Baranovou. Prohlídka začala v prostorách divadla, kam se dostanou všichni běžní návštěvníci. Studenti si prohlédli hlediště a dozvěděli se něco o osvětlování. Dále pokračovali do prostorů pro veřejnost nepřístupných - na jeviště a do zákulisí. Zde se seznámili s tím, jak se provádí výměna scény, opon apod.

Následně se studenti přesunuli do prostor tzv. Malé scény, kde se pořádají představení menšího rozsahu. Tato místnost se dá přestavět do podoby dle představ režiséra právě uváděné hry. Dalším navštíveným místem byla baletní zkušebna, která je považována za nejkrásnější místnost divadla, a místnost s nejlepší akustikou, kde probíhají zkoušky činoherních představení.

Předposlední zastávkou této prohlídky byla návštěva jednoho ze skladů kulis a rekvizit a seznámení se s postupem při přesunu kulis na jeviště. Jako poslední si studenti prohlédli zkušebnu orchestru, která může sloužit zároveň i jako nahrávací studio.

Kateřina Janochová, 3. B

© design 2007 Úvodní stránka