vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Může být maturitní téma zábavné? 

Mohlo by se zdát, že učit se maturitní témata znamená bezmyšlenkovitě biflovat fakta, ale určitě to nemusí být pravidlo, zvláště v angličtině. Snažíme se do celého procesu co nejvíce zapojit studenty. Velmi pěkně se nám to podařilo například u maturitní otázky o Praze. Během září si studenti čtvrtých ročníků připravovali prezentace s nápady, které památky v Praze by rádi navštívili, a plánovali, jak zorganizovat exkurzi podle těchto svých nápadu. Výsledek mě příjemně překvapil. Všechny prezentace byly opravdu povedené, zde se můžete podívat na první (formát pdf nebo pptx) resp. druhou ukázku (formát pdf nebo pptx). Nakonec jsme společně vybrali tu, která se nám nejvíce líbila, a podle ní zorganizovali 26.9.2017 exkurzi, o jejímž průběhu se můžete dočíst níže v článku od naší studentky Marie Vodákové ze 4.B

Mgr. Radka Fialová


27. září se všechny třídy čtvrtého ročníku vydaly na výlet do Prahy v rámci zopakování maturitní otázky Praha. Tento výlet nám po prezentacích připravených v hodinách angličtiny přiblížil významné pražské památky, které by měl každý vzdělaný člověk znát.

Nejdříve jsme navštívili Pražský hrad a s ním i Katedrálu sv. Víta, která je jeho nedílnou součástí. Po této prohlídce jsme se vydali na rozhlednu Petřín, kam jsme z důvodu velmi dlouhé fronty k lanovce vyšli pěšky. Tato varianta mi ze začátku připadala nudná a zdlouhavá, ale nakonec se ukázala být zábavnější než komerční výjezd lanovkou. Když jsme se vyšplhali až na vrchol petřínské rozhledny, díky krásnému slunečném počasí se nám otevřelo panorama Prahy v celé kráse. Pro mě a myslím si, že i pro mnohé další, byla tato část výletu nejhezčí.

Nesměla chybět procházka přes turisty stále přeplněný Karlův most. Prodírání davem bylo sice trochu nepříjemné, ale díky výhledům přes Vltavu jsme mohli Prahu nahlížet opět z jiného úhlu pohledu, takže si myslím, že to určitě stálo za to. Dále jsme prošli přes Staroměstské náměstí s orlojem a nemohli jsme opominout Václavské náměstí se slavnou jezdeckou sochou sv. Václava. Zbyl zde i čas na občerstvení na menších místních trzích.

Po intenzivně prožitém dni jsme prošli okolo Národního muzea směrem k Hlavnímu nádraží Praha, kde na nás čekal autobus a následovala už jen cesta do Plzně.

Podle mého názoru byl tento výlet přínosný nejen díky památkám, které jsme navštívili a viděli na vlastní oči, ale i díky tomu, že jsme celý den společně strávili zase trochu jinak, než jen ve školních lavicích. A to je také důležité.

Marie Vodáková 4.B

© design 2007 Úvodní stránka