vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
3. ročníky – cvičení z psychologie v náručí Ústřední knihovny v Plzni 

V září se náš seminář vydal na návštěvu Knihovny města Plzně.

Nejdříve jsme šli do studovny, kde nám jedna pracovnice vysvětlila, co jsou rešerše a jak nám mohou hodně pomoci při studiu na střední i vysoké škole. Ukázala nám několik bibliografií a vysvětlila, jak vznikají a k čemu jsou.

Dozvěděli jsme se, které služby si musíme zaplatit a jak jsou drahé. Viděli jsme, jak je studovna dobře vybavená odbornou literaturou i odbornými časopisy, které jsou ve studovně k mání, ale jen k prezenčnímu studiu. Samozřejmostí je zde i internet.

Pak jsme sešli do oddělení dětí a mládeže o patro níž.

Mnozí z nás v tomto oddělení byli poprvé a někteří ani netušili, že existuje. Tady nás přivítala paní Peterková. Pohodlně jsme se usadili mezi regály poutavých knih a vyslechli jsme si zajímavé povídání o tom, jak to v knihovně chodí, jaké služby a servis nám studentům nabízí, jaká je pracovní náplň knihovnic, kde má Knihovna města Plzně pobočky, co je bibliobus a kde má stanoviště – mimochodem jako první v republice začal jezdit v Plzni a teď jezdí ještě v Praze.

Také jsme si povídali, jaké knižní rarity knihovna vlastní (třeba knihu, která nehoří, nebo se ve vodě nerozmáčí). Prohlédli jsme si špičkový skener, který mohou čtenáři využívat.

Nakonec jsme zabrousili mezi regály a vyhledávali tituly, které by se nám mohly při studiu humanitních věd hodit.

Mgr. J. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka