vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová

Ve středu 18. 10. 2017 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Pavlem Mertou z brněnské agentury SPORT & UNIVERSITY se zájemci o pomaturitní studium v USA z 3. a 4. ročníků.

Agentura SPORT & UNIVERSITY nabízí zprostředkování studia vysoké školy se sportovním stipendiem v USA pro absolventy středních škol s ukončeným středoškolským vzděláním. Předpokladem přijetí k univerzitnímu studiu jsou dobré výsledky v libovolném odvětví sportu i ve studiu a samozřejmě chuť studovat. Naši žáci se dozvěděli o nabídce amerických univerzit všech typů a o tom, jak lze získat a využít sportovní stipendium.

Ostatně více se lze dozvědět na http://www.stipendia.cz

PhDr. O. Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka