vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projekt „ABOUT ME“ 

V prvním týdnu v říjnu jsme s třídou PRIMA pracovali na projektu s anglickým názvem „About Me“, kdy studenti připravovali plakáty,na kterých se představovali. Měli za úkol krátce popsat svou osobu, koníčky či sport, kterému se věnují.

Tyto plakáty si pak vzájemně prohlíželi a četli a snažili se najít něco, co mají s ostatními spolužáky společné. Tím měli možnost o sobě navzájem něco zjistit a lépe se seznámit, což je v nově se utvářejícím kolektivu vždy důležité.

Plakáty byly poté předány paní třídní učitelce, která s druhou polovinou třídy vytvářela stejný projekt. Ta poté plakáty použila jako výzdobu v učebně primy.

Mgr. Kateřina Holubová

© design 2007 Úvodní stránka