vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Německé divadlo uvedlo inscenaci 3 x Über die Liebe 

V rámci oslav Evropského dne jazyků uvedla divadelní skupina Domino Theater z Brna divadelní ilustrované vyprávění 3 x O lásce v podání německého profesionálního herce Maxe Mauera. Představení na motivy příběhů Hanse Christiana Andersena se uskutečnilo dne 19. října 2017 ve Středisku volného času Radovánek v Pallově ulici a navštívily jej vybrané třídy vyššího gymnázia se svými vyučujícími německého jazyka.

První příběh, který měli naši žáci možnost vidět, byla Malá mořská víla. Dílo je nejslavnějším pohádkovým příběhem Hanse Ch. Andersena a jejím tématem je neopětovaná láska, pro kterou mladá hrdinka obětuje vše, dokonce i svůj život. Pohádka se stala inspirací mnoha dalších uměleckých děl, podobnost je možné najít i u Dvořákovy Rusalky.

Druhý zhlédnutý příběh Pasáček vepřů je pohádkou pro dospělé o sebelásce krásné, bohaté a povrchní ženy – princezny. Její nápadník se mylně domnívá, že krásná tvář se snoubí i s krásnou duší a ani v tomto případě se šťastného konce divák nedočká.

Poslední příběh Sněhová královna nabídl studentům příběh čisté dětské lásky mezi Kajem a Gerdou, která zvítězila nad mocnými kouzly bezcitné sněhové královny. Tento příběh je díky svému happy endu optimistickou oslavou síly lásky.

Ačkoliv celé divadelní představení proběhlo v němčině, nebyl pro naše žáky díky známým pohádkovým námětům problém jej sledovat. Divadlo bylo pro všechny příjemným zpestřením výuky německého jazyka.

Mgr. Gabriela Egersdorfová

22. října 2017

© design 2007 Úvodní stránka