vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Tercie, good job 

Žáci třídy tercie vytvořili opravdu zajímavý projekt, kterým se mohou pochlubit spolužákům z ostatních tříd.

Každý žák si vybral jednu národnostní menšinu, kmen nebo uzavřenou komunitu a zaměřil se na místo, kde tito lidé žijí, na jejich kulturu, zvyky a tradice. Terciánům se podařilo zmapovat 16 rozlišných skupin ze všech koutů světa, poznat jejich život a mnohdy i netradiční vzezření.

Díky tomuto projektu si žáci rozšířili slovní zásobu v anglickém jazyce a také propojili své zeměpisné a dějepisné znalosti.

Skvělé dílo, velká pochvala!

Mgr. Petra Prunerová
vyučující Aj v tercii

© design 2007 Úvodní stránka