vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Třída Prima v Knihovně města Plzně 

Naše třída Prima Sportovního gymnázia Plzeň navštívila městskou knihovnu dne 11. října 2017. Dozvěděli jsme se, jak knihovna funguje, pro koho je určená a jak je rozdělena. Přednášel nám velmi příjemný pan knihovník. Když dokončil své povídání, mohli jsme se podívat do knihovny, konkrétně do oddělení pro děti a mládež a také jsme si zde mohli založit účet nového návštěvníka.

Nejvíce mě zaujalo, že jsme si mohli knihovnu prohlédnout, a dokonce si půjčit i knihy domů. A také to, že po Plzni jezdí bibliobus, který zpřístupňuje knihy lidem, kteří žijí v odlehlejších částech.

Eva Matějovičová, prima

© design 2007 Úvodní stránka