vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den pro zdraví 

Dne 24. 10. 2017 se na našem gymnáziu konala již tradiční akce Den pro zdraví. Navštívili nás studenti ze ZČU v Plzni obor záchranář, aby žáky, kteří letos začali studovat na naší škole, poučili o zásadách první pomoci.

Na čtyřech stanovištích jsme se teoreticky i prakticky seznamovali se situacemi, které ohrožují život člověka a jak se při nich máme zachovat. Dozvěděli jsme se, jak zastavit krvácení, co dělat při popáleninách či omrzlinách, jak postupovat při zástavě srdce. Mohli jsme si také prakticky vyzkoušet masáž srdce na figuríně.

Studenti zaujali většinu žáků svým přátelským přístupem a ukázali nám, jak je správné a včasné poskytnutí první pomoci důležité.

Barbora Svitáková a Petra Vitáková, 1.B

© design 2007 Úvodní stránka