vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Už víme, jak se dělá výzkum ve společenských vědách 

O tom nás náležitě poučili dva studenti Fakulty sociálních věd UK v Praze, Milan Kubík a Karolína Hejlová.

Ve své přednášce doplněné vtipnou prezentací nám názorně ukázali, v čem spočívají kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu, co je znak a proměnná, jak se vybírají respondenti pro výzkumy a kdo je smluvní respondent.

Dozvěděli jsme se a také prakticky vyzkoušeli, jak je důležité správně, jednoduše a jednoznačně formulovat otázky do anket. Ani vytvoření výstupů – grafů a křivek, není jednoduchá záležitost. Ukázali nám, jak správně interpretovat výsledky výzkumu.

Ale především nás upozornili, na co si dávat v anketách pozor, jak je snadné výzkum zkreslit a zmanipulovat. Jak si vybírat agentury, které výzkumy provádějí.

Oba přednášející nás navštíví ještě jednou. Přednášet budou na téma Gamifikace - hry v našem životě.

M. Burian, A. Pašek - Oktáva

© design 2007 Úvodní stránka