vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Jak na svátky? 

Tuto otázku, přesněji otázku Jak naučit studenty druhých ročníků maturitní téma Svátky v anglicky mluvících zemích? jsem si položila na začátku listopadu. Odpovědí na ni mi byly prezentace.

Studenti si ve dvojicích připravili powerpointové prezentace, kde v základních bodech podle dané osnovy představili svým spolužákům nejdůležitější svátky, které je třeba k maturitní zkoušce znát. Navzájem pak své prezentace sdíleli na školní síti, aby měl každý přístup ke všem podstatným informacím.

Studenti tak nejenže získali znalosti z dané problematiky, ale také si procvičili své prezentační dovednosti v cizím jazyce, což pro některé z nich není vůbec jednoduché.

Výsledkem bylo zajímavě zpracované maturitní téma skrze velmi povedené prezentace, jejichž příklady přikládám.

Valentine day ve formátu pdf nebo pptx

HALLOWEEN ve formátu pdf nebo pptx

Mgr. Kateřina Holubová

© design 2007 Úvodní stránka