vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Gamifikace aneb Homo ludens 

To byl název další ze série přednášek lektorů z Fakulty sociálních věd UK v Praze, pana Kubíka a slečny Hejlové.

O co šlo? O to jak jsou v našem životě hry a hraní si důležité, protože člověk je v podstatě tvor hravý (homo ludens).

Hry nás inspirují, baví i učí, naplňují nejrůznější lidské potřeby, ale také nás vedou k určitým návykům, které psychologové a sociologové moc nevítají.

Podléháme hrám i tam, kde bychom to nečekali, např. když sbíráme body v supermarketech, abychom „zadarmo“ získali nějaký bonus.

Pan Kubík nás upozornil na některá úskalí her a aplikací. Jako příklad uvedl aplikaci Youtube Heroes, která je dost kontroverzní, až nebezpečná.

Nezůstali jsme jen u negativních příkladů. Jiný typ her a aplikací může naopak dost pomáhat. Tady jsou dva příklady: Hra o Zemi, kde je možné vypočítat si ekologickou stopu, nebo hry Jane McGonigal, které simulují různé varianty naší budoucnosti a nutí nás při hraní promýšlet možnosti řešení takovýchto situací.

Dostali jsme také tipy na literaturu, která se této zajímavé problematiky týká.

jsme si mohli vzít drobné dárečky s logem fakulty a letáčky o studiu sociálních věd.

A. Pašek, M. Šedivec (OKT)

© design 2007 Úvodní stránka