vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Konverzace v německém jazyce zamířila do Rakouské knihovny 

Dne 21. listopadu 2017 jsme v rámci naší konverzace v němčině navštívili Německou a Rakouskou knihovnu, které jsou součástí Státní vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Milá knihovnice nám představila zahraniční knihovny obecně, jak vznikly, jak fungují a z jakých zdrojů doplňují knihovní fond. Pomohla nám s orientací v jednotlivých odděleních a ukázala, co všechno si můžeme z knihovny vypůjčit.

Na závěr jsme dostali za úkol odpovědět na pár otázek k reáliím Německa a Rakouska a diskutovali jsme krátce o našem vztahu k němčině. Shodli jsme se, že němčina je pro naši budoucnost jazykem nezbytným.

V knihovně se nám líbilo a jistě ji opět rádi navštívíme, ať už za studijním účelem, nebo pro zábavu a ponaučení.

Eliška Foglová, 3.B

© design 2007 Úvodní stránka