vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Seminář společenských věd hostem v městském archivu v Plzni 

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 měli žáci maturitních ročníků, kteří si zvolili seminář základů společenských věd, možnost navštívit plzeňský městský archiv ve Veleslavínově ulici. V badatelně archivu (ve středověku v městské šatlavě) nás přivítala PhDr. Pflegerová.

Nejdříve nás podrobně zasvětila do sítě archivů v ČR, do historie městského archivu v Plzni, pohovořila o druzích archivů, jejich významu a práci archivářů.

Plzeňský archiv má 10 pracovníků, kteří se starají o 3 700 běžných metrů (asi 4 km) archiválií. Archiv má i vlastní knihovnu s 80 000 svazky a badatelnu pro veřejnost. Dozvěděli jsme se, co je to průvodce archivem. Také nás zajímalo, kde je možné archivnictví studovat a jak je toto studium náročné.

Pak už jsme obdivovali vzácné archiválie, o které se archiv stará. Jedna z nejvzácnějších je originál Fidlovačky psaný rukou J. K. Tyla. Také jsme si prohlédli latinsky psané privilegium pro Plzeň z roku 1434 – Zlatou bulu Zikmunda Lucemburského, kterou císař věnoval městu za věrnost v husitských válkách. Tato výsada osvobozovala Plzeň od všech poplatků a cel. Také jsme viděli Zlatou bulu Ferdinanda II., který ji udělil Plzni za podporu katolické ligy v době třicetileté války. Plzeň ve své historii obdržela ještě další dvě zlaté buly.

Také jsme drželi v ruce staré plzeňské pečetidlo a obdivovali krásný rukopis Ferdinanda de Este a jeho bratra z dob, kdy byli ještě dětmi.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou výstavy archivních kulturních památek, které jsou ve fondu Archivu města Plzně. Výstava je v mázhausu plzeňské radnice.

V. Hamršmíd, T. Mentlová (4. B)

© design 2007 Úvodní stránka