vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Maturanti besedovali se zástupci ZČU a LF UK 

V úterý 5. 12. 2017 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání s proděkany pro studijní záležitosti jednotlivých fakult Západočeské univerzity a s vedoucí studijního oddělení Lékařské fakulty UK v Plzni.

Žáci maturitních tříd byli nejprve seznámeni s požadavky přijetí ke studiu pro budoucí školní rok 2018/2019 na jednotlivých fakultách. Dozvěděli se, které fakulty budou pořádat přípravné kurzy nebo přijímací zkoušky nanečisto. Zástupci fakult žáky rovněž upozornili na důležité termíny včetně termínů konání dnů otevřených dveří a pozvali je k návštěvě svých škol. Na závěr setkání dostali žáci příležitost individuálně se zástupců konkrétních fakult, na nichž by chtěli pokračovat po maturitě ve studiu, zeptat na vše, co je kolem budoucího studia zajímá. Bylo vidět, že řada žáků přišla na besedu připravená a s konkrétními dotazy. Zpětně byla od maturantů slyšet odezva, že setkání bylo přínosné.

PhDr. Olga Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka