vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projekt Pověsti v primě 

V termínu od 27. 11. do 8. 12. třída Prima vytvářela projekt na téma Pověsti. Již v září byli žáci rozděleni do tří skupin podle toho, kterou knihu si vybrali. Na výběr dostali Staré pověsti české od Aloise Jiráska, Plzeňské pověsti a legendy Miloslava Bělohlávka a Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky.

Žáci týmově pracovali podle svých skupin a každá skupina měla informovat autorovi, jeho dalším díle a měla si vybrat 4 nejoblíbenější pověsti z každé knihy. Naši primáni poté museli svou práci v týmech odprezentovat zpaměti před svými spolužáky. Jejich prezentace byly velmi zdařilé, děti se snažily a měly také pěkný projev.

Z „průzkumu“ ve třídě je tyto dva projektové týdny velmi bavily, protože to bylo zábavné, dozvěděli se hodně o knihách o autorech a také pracovali v týmu. Celé třídě patří moje pochvala za skvěle odvedenou práci.

Mgr. Irena Baranová, vyučující ČJ v primě

© design 2007 Úvodní stránka