vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2017 

V úterý 19. 12. 2017 se v divadle Nová scéna Plzeň konalo již tradiční vyhlášení nejlepších sportovců z řad žáků školy. Našimi hosty byli z Krajského úřadu Plzeňského kraje pan I. Grüner, zastupitel a náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy Evropské unie a informatiku, Mgr. I. Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, JUDr. J. Havlíčková, vedoucí OŠMS KÚ PK, Mgr. J. Šobr, zastupitel a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, z Magistrátu města Plzně Ing. D. Škubalová, vedoucí OŠMS, předseda školské rady SG Plzeň Bc. J. Struček, za Sdružení přátel SG Plzeň předseda sdružení Mgr. V. Houda a další hosté.

Slavnostní dopoledne zpestřilo vystoupení dívek z Aerobik klubu LADY Plzeň E. Fajfrlíkové z oktávy, E. Pechmannové z kvarty, H. Malánové z kvinty a E. Matějovičové z primy. Celý program slavnostního dopoledne uzavřela zpěvem V. Tandlerová z kvarty.

Během dopoledne Mgr. L. Lintimer, vedoucí trenér pro sportovní přípravu, přítomné seznámil s tím, jak sportovní rada školy zhodnotila sportovní výsledky žáků za rok 2017. Představil nejúspěšnější sportovce školy - reprezentanty ČR v různých odvětvích sportu.

V průběhu programu vystoupili s krátkým projevem ředitelka školy Mgr. M. Majerová, náměstek hejtmana p. I. Grüner, Mgr. I. Bartošová a Mgr. V. Houda. Vyslovili uznání nejlepším sportovcům školy i trenérům a pedagogickým pracovníkům za práci se sportovně talentovanou mládeží.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI SPORTOVCI ROKU 2017 JSOU:
1. KATEŘINA SKYPALOVÁ, ATLETIKA, REPREZENTANTKA ČR
2. JONÁŠ FOREJTEK, TENIS, REPREZENTANT ČR
3. VERONIKA GALUŠKOVÁ, HÁZENÁ, REPREZENTANTKA ČR

Kompletní seznam oceněných žáků naleznete zde.

O vyhlášení informoval své čtenáře i Plzeňský deník.

Všem oceněným velká gratulace!

Ondřej Budek, 2. B
konferenciér slavnostního vyhlášení

© design 2007 Úvodní stránka