vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
MČR v běhu na lyžích 

J. Hašek z 3.B vybojoval na MČR v běhu na lyžích v kategorii st. dorostenců 8., 9. a 13. místo. B. Beroušková ze stejné třídy vybojovala dvě pátá a jedno šesté místo.

Blahopřejeme.

Mgr. Jaroslav Bedrna, vyučující TV

31.1.2018

© design 2007 Úvodní stránka