vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projektový den na nižším gymnáziu 

Projektový den ve třídách nižšího gymnázia je již tradiční akce. Letos se nesl v duchu olympijských her.

Celý leden se žáci v hodinách VV a HV ( občas i TV) připravovali na svá vystoupení. Vymýšleli choreografii, rekvizity, tance a scénky, vybírali a stříhali hudbu. Učebna VV se plnila olympijskými kruhy, vlajkami, plakáty…

Až přišel poslední den prvního pololetí.

Hned po vydání vysvědčení se kmenové třídy začaly měnit v televizní studia a olympijská sportoviště. Všichni žáci se mohli navzájem podívat na svá vystoupení a porovnat výkony a nápady. Myslím, že vyučující žasli nad jednotlivými představeními a měli dost zamotanou hlavu s hodnocením.

Hlavně porota ve složení PaedDr. Vondráčková a Mgr. Prunerová měla nelehkou práci. Svým názorem přispěl i Mgr. Bedrna a Mgr. Marková a nakonec se všichni shodli.

Vítězem se stala PRIMA! Druhé místo obsadila kvarta a na třetím místě se shodně umístily sekunda a tercie.

Ač byly přípravy jakkoli chaotické, všechna vystoupení byla zajímavá a vtipná a myslím, že se bavili nejen diváci, ale i sami účinkující.

Už přemýšlíme, jaké nové téma vymyslíme na příští rok???

Za VV a HV Jana Šlajsová

© design 2007 Úvodní stránka