vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
ZODM a MED 

K. Černá z kvarty vybojovala 1., 2. a 9. místo na ZODM v LOB v kategorii D 16. Katka se též probojovala na MED v kategorii W 17 a získala 5., 11., 14. a 24. místo.

Blahopřejeme.

Mgr. Jaroslav Bedrna, vyučující TV

28.2.2018

© design 2007 Úvodní stránka