vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projektový den kultury a jazyků 

Projektový den kultury a jazyků

Naše každoroční velká akce - Projektový den kultury a jazyků se letos opět konala ve společenském sále SOU elektrotechnického. Zůstali jsme u varianty s natočenými videi, protože tato forma se vloni moc líbila zvláště proto, že všechny třídy mohly vidět videa ostatních. V zadání bylo prezentovat jednu anglicky mluvící zemi a byla přesně daná kritéria hodnocení (např. uvést historická fakta, tradiční jídlo, svátek, sport, atd. ) Všechna videa jsme zhlédli 12.4. spolu se všemi třídami a ještě ten den vybrali vítěze, kterým se stala třída kvinta. Podle poroty nejlépe splnila zadání, dobře pracovala s angličtinou, pobavila a bylo vidět, že se zapojila celá třída. Další místa patřila třídám 3.A a 1.B. Rozhodování bylo velmi těžké, protože všechna videa byla nápaditá, vtipná a krásně zpracovaná, některá i opatřená titulky. Studenti věnovali přípravě opravdu hodně svého volného času, aby mohli sklidit zasloužený potlesk diváků.

U diváků nejlépe bodovala 2.B s 57 hlasy, která o jeden hlas porazila 3.A.

Mgr. Radka Fialová

Den jazyků očima vítěze

Den jazyků byl pro nás zpočátku velmi složitý, protože jsme se nemohli domluvit, jakou zemi budeme prezentovat. Pak jsme se rozhodli pro Hawai a konečně jsme začali spolupracovat a shodli jsme se téměř na všem. Byli jsme překvapení, kolik jsme si při natáčení užili legrace. Mysleli jsme si, že stanovený časový limit je dlouhý a že budeme mít problém natočit tolik materiálu, ale opak byl pravdou, málem jsme limit přesáhli. Když bylo video hotové, byli jsme velmi pyšní, že jsme to tak pěkně zvládli, ale to že vyhrajeme, nikdo z nás nečekal a udělalo nám to velkou radost.

Petra Černá,kvinta

© design 2007 Úvodní stránka