vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Naši maturanti v Archivu města Plzně 

V pátek 6. 4. 2018 navštívili studenti Semináře z dějepisu Archiv města Plzně. Provázel nás ředitel archivu, pan Mgr. Kolář, který studentům ukázal ve studovně nejen staré tisky, elektronickou databázi obcí, ale také nás provedl budovou, kde archiv sídlí. Mohli jsme vidět uložení tisků a dokumentů, místo, kde probíhá skenování, fotografování, ale také restaurátorství map, knih a vůbec všech listin. Exkurze se nám všem líbila, byla poučná a zajímavá, žáci mohli nahlédnout pod pokličku tajemných tisků a třeba i rodokmenů.

Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka