vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Návštěva Domu Anny Frankové v Amsterodamu 

V rámci letošní zahraniční exkurze do Holandska studenti Sportovního gymnázia Plzeň navštívili během prohlídky města Amsterodamu také jedno z nejvyhledávanějších míst na Prinsengrachtu, dům, ve kterém se v době války ukrývala před nacisty Anna Franková. Tato čtrnáctiletá dívka dostala od svého otce k narozeninám deník a právě na jeho stranách vylíčila každodenní stísněný život ve strachu z prozrazení.

Rodina Frankových uprchla do Amsterdamu z hitlerovského Německa. Obchodník židovského původu Otta Frank zde založil firmu a rodině se zprvu dařilo, nicméně po obsazení Nizozemí ze strany Německa už pro ně nebylo bezpečno ani zde. Tak se zrodil plán na vytvoření úkrytu pro celou rodinu v zadním traktu sídla firmy. Frankovým pomáhali i jejich čtyři nežidovští zaměstnanci. V červenci 1942 dostala Frankova starší dcera povolání do transportu a to byl okamžik, kdy všichni ze dne na den oficiálně zmizeli. Později přibyla ještě rodina van Pelsových. A byla to právě Anna, která si těsně před tím začala vést deník a do něj zaznamenávala své každodenní prožitky, emoce, radosti i starosti.

Skrýš byla prozrazena anonymním telefonátem 4. srpna 1944 . Osm jejích obyvatel a dva pomocníci byli odvlečeni do koncentračních táborů, Anna zahynula v táboře Bergen-Belsen v roce 1945, stejně jako její sestra. Annin deník náhodou zůstal ve skrýši a po zbytek války byl uschován u další z Frankových zaměstnankyň. Po válce se ukázalo, že přežili jen Otta Frank a dva uvěznění zaměstnanci jeho firmy. Zoufalý otec se rozhodl splnit sen své dcery stát se spisovatelkou a rozhodl se deníkové záznamy zveřejnit. Poprvé vyšly v roce 1947 a od té doby byl deník přeložen do mnoha světových jazyků včetně češtiny.

Prohlídka domu, který je dnes trvalou připomínkou osudu nejen rodiny Frankových, ale dalších milionů vyvražděných Židů v celé Evropě, nás hluboce zasáhla a dojala zároveň.

© design 2007 Úvodní stránka