vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Vlastní prací k poznání 

… je název projektu, do kterého jsme zapojili ve spolupráci s Nadací ČEZ. Z poskytnutých finančních prostředků jsme zakoupili 10 sad Optika 1 a 2. Žáci je využijí pro ověřování nebo objevování zákonitostí šíření světla.

První seznámení s pomůckou již proběhlo…..

….a zdá se, že nás to bude všechny bavit.

Jitka Krýslová, vyučující fyziky

© design 2007 Úvodní stránka