vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Co udělá učiteli radost? 

Konec školního roku je vždy náročný. Studenti se hroutí pod návalem učení, každou chvíli jsou zkoušení, píší jeden test za druhým, dopisují si zameškané prověrky, tlačí na ně učitelé i rodiče. Ani učitelé to nemají jednoduché. Dohánějí učivo, opravují stohy slohových prací a závěrečných testů, připravují další a další varianty písemek pro nepřítomné studenty, pomáhají žákům, aby si individuálně dopisovali zameškané testy a opravovali známky. Kromě toho se věnují i různým administrativním povinnostem.

Všichni jsou už vyčerpaní. Nakonec jsou ale známky uzavřeny a přijde poslední hodina španělštiny v sekundě. Učitelka si připraví oddychovou aktivitu pro zábavu, otevře dveře od třídy a … Studenti se rozutíkají od tabule, na které je připravené překvapení. O přestávce si žáci dali práci a pokreslili tabuli vzkazem na rozloučenou před prázdninami.

Někdo by řekl drobnost, ale pro paní učitelku je to velká radost. Co potěší učitele víc než studenti zapálení do jejich předmětu?

!MUCHAS GRACIAS Y VACACIONES BONITAS PARA TODOS!

Jana Frischová

© design 2007 Úvodní stránka