vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Evropský den jazyků – němčina trochu jinak 

V rámci Evropského dne jazyků organizovala SVK PK dne 24. 9. 2018 různé aktivity. Žáci 1. B navštívili se svojí vyučující Německou a Rakouskou knihovnu, kde si formou her za vedení lektorek divadelního spolku A BASTA! z.s. zopakovali a prohloubili již získané jazykové znalosti základů němčiny.

PhDr. Ivana Žufanová

© design 2007 Úvodní stránka