vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
SPORT A UNIVERSITY – cesta ke studiu a sportu v USA 

Dne 10. 10. 2018 se uskutečnila na sportovním gymnáziu informační schůzka s Ing. Pavlem Mertou z brněnské agentury SPORT & UNIVERSITY se zájemci o pomaturitní studium v USA ze 3. a 4. ročníků.

Agentura SPORT & UNIVERSITY nabízí zprostředkování studia vysoké školy se sportovním stipendiem v USA pro absolventy středních škol s ukončeným středoškolským vzděláním. Předpokladem přijetí k univerzitnímu studiu jsou dobré výsledky v libovolném odvětví sportu i ve studiu a samozřejmě chuť studovat v USA. Naši žáci se dozvěděli o možnosti vybrat si některou z téměř dvou tisíc amerických univerzit a získat zároveň sportovní stipendium. Ostatně více se lze dozvědět na http://www.stipendia.cz

PhDr. O. Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka