vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Akademie individuálních sportů 

Akademie individuálních sportů vychází z předpokladu i ověřených zkušeností, že základem dalšího růstu talentované mládeže je zachování stávajících = ověřených optimálních vazeb – rodinných, sociálních, trenérských – představujících důležité a nezbytné zázemí mladého sportovce. K tomuto se akademie snaží přispět zejména vytvořením nadstandardních podmínek, tzv. tréninkové nadstavby, a tím významně přispět, aby se členové akademie, nejtalentovanější jedinci ve svém sportu napříč Plzeňským krajem, připravovali i nadále ve výše uvedeném prostředí.

Jedním ze základních cílů Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje je zajištění a financování speciální kondiční přípravy, regenerace, výživy, lékařské diagnostiky a lékařského zabezpečení v případě zranění (pokud členové akademie mají výše uvedené oblasti tréninkové nadstavby zajištěné, akademie převezme za předem stanovených podmínek jejich úhradu).

Na základě uvedeného zajistíme členům Akademie individuálních sportů hrazenou nadstandardní nabídku možností, potřebných k dalšímu zvyšování sportovní výkonnosti, bez kterých v dnešní době prakticky není možné dosahovat výkonů vedoucích k úspěchům jak na republikové, tak zejména na mezinárodní úrovni.

Nabízené oblasti tréninkové nadstavby:

 • zajištění a úhradu specializovaného kondičního tréninku
 • zajištění a úhradu v oblasti regenerace (masáže, fyzioterapie)
 • zajištění a úhradu výživového poradenství a nastavení optimálního sportovního stravování + zajištění a úhradu doplňků sportovní výživy
 • zajištění a úhradu lékařské diagnostiky, funkčního vyšetření (bude nastavené dle využití v daném sportu)
 • zajištění přednostní a specializované léčby v případě zranění
 • BONUS: zajištění a úhradu sportovního vycházkového oblečení s logem Akademie individuálních sportů, které členové akademie mohou nosit do školy, ve volném čase

Pozn.: uvedené možnosti tréninkové nadstavby budou k dispozici přijatým členům akademie v rámci přidělené výše podpory (předem dané), jejich nastavování bude vždy pod vedením osobního trenéra, za účasti sportovce a rodiče, za akademii bude vždy jednat člen vedení akademie a garant daného sportu

Druhým základním cílem je:

 • metodická pomoc při plánování, evidenci a hodnocení sportovní přípravy
 • vzdělávání pro osobní trenéry, kondiční trenéry, specialisty nadstavby – semináře, workshopy, … (spouštěcím momentem bude vždy zájem ze strany trenérů, specialistů)
 • osobní konzultace v oblasti tréninkového procesu, sponzoringu, PR
 • školní poradenství
 • Pozn. v druhém roce působení akademie přiřadíme poradenství v oblasti sportovní psychologie

Třetím základním cílem je zajištění větší medializace a publicity sportovních výsledků členů Akademie individuálních sportů, stejně tak sportů, v nichž členové akademie působí, a akademie samotné prostřednictvím tradičních médií (televize, rádia, deníky, weby) působících zejména v Plzeňském kraji, v případě výjimečných výsledků odprezentování v celorepublikových médiích, a na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube).

Více informací na www.ais-pk.cz/

© design 2007 Úvodní stránka