vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Rozvíjíme znalost regionálních dějin 

A proto pro zájemce předmětová komise dějepisu uspořádala velmi poutavou exkurzi do Tachova a Kladrub u Stříbra.

44 zájemců napříč žactvem naší školy (kvarta až třetí ročníky) nastoupilo do objednaného autobusu a vyjelo pod dohledem paní učitelky Forstové a paní učitelky Mazalové 26. září 2018 za stanoveným cílem.

V 8 hodin jsme již stáli před zámkem v Tachově. Zde se nás ujal kastelán pan Voltr, který s námi strávil celé tachovské dopoledne.

Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Od roku 2014 je zde nově otevřena prohlídková trasa s exponáty, které připomínají rod Windischgrätzů.

Dnešní vzhled zámku pochází z doby úprav, které proběhly na přelomu 18. a 19. století.

Po prohlídce zámku jsme se vydali na procházku historickým jádrem Tachova, především pak městských hradeb s 21 věžemi. Prošli jsme se i Krvavou uličkou.

A pak už honem do autobusu i s panem kastelánem přejíždíme do nedalekých Světců. Tady jsme za velmi poutavého, nadšeného a zajímavostmi prošpikovaného výkladu pana Voltra obdivovali klenot regionální architektury – jízdárnu z 19. století, kterou si nechal pro svou radost a reprezentaci postavit kdo jiný než Alfréd I. Windischgrätz.

Ve 13. hodin nás čekali v Kladrubech u Stříbra. Tady jsme měli objednaný kombinovaný prohlídkový okruh benediktinským klášterem, který založil Vladislav I., a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. I tady jsme se dozvěděli hodně nových a hlavně zajímavých informací.

Byli jsme exkurzí nadšeni a určitě máme do budoucna tip, kam se vrátit.

Za celý kolektiv
Denisa Mentlová (3. A)

© design 2007 Úvodní stránka