vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Je archeologie zajímavá věda? 

Na to se žákům 1. A, 1. B a Kvinty během říjnového týdne pokusila odpovědět Mgr. Barbora Milsemerová – archeoložka o.s.p. ZIP Plzeň, tedy Západočeského institutu pro ochranu památek. A nejen odpovědět, snažila se je o tom i přesvědčit.

Pomohla jí v tom velmi pěkná a názorná prezentace, zaměřená i na archeologický výzkum v Plzni a okolí.

Paní lektorka poutavě a zajímavě seznámila žáky s prací archeologů v terénu i v laboratořích. Vysvětlila jim, jak se archeologické nálezy zakreslují a dále zpracovávají a uchovávají.

Žáci se hodně dozvěděli o různých archeologických metodách, ale nejvíce je zaujala letecká archeologie a dendrochronologie.

Viděli, jak se hledají archeologická naleziště, jak se lišilo pohřbívání v pravěku a středověku. Překvapilo je, že se po zlaté stezce nepřeváželo zlato, ale sůl. Teď už vědí, co jsou milíře, nebo proč je pro archeologa důležitý výskyt rostlinky zvané barvínek lékařský.

Měli možnost na vlastní oči vidět a „osahat si“ mnoho vzácných archeologických nálezů, např. keramické i cínové nádoby, dětskou hračku, šperky, nákotníky či solničku z doby laténské.

Paní magistra žáky velmi zaujala, a proto nebylo divu, že se jí i během přednášky často ptali na různé podrobnosti a zajímavosti.

Toto povídání o archeologii má za cíl praktickou a interaktivní formou upevnit, rozšířit a prohloubit u žáků znalosti o této historické disciplíně, které získali v hodinách dějepisu.

Vyučující dějepisu v 1. A, 1, B a Kvintě

© design 2007 Úvodní stránka