vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projekt Halloween v tercii 

Konec října se nabízí k připomenutí svátku populárního především v anglicky mluvících zemích. Proto jsme toho využili a s žáky v tercii vypracovali projekt na toto téma.

Nejprve jsme četli články a poslouchali nahrávky, ze kterých si žáci zaznamenávali získané informace. Pak začali tvořit své práce tak, aby seznámili s tímto svátkem někoho, kdo o něm ještě neslyšel. Pracovali nadšeně a velmi soustředěně, takže překvapivě pro mě byl ve třídě úplný klid, což při práci na projektu nebývá, obvykle je pracovní hlučno. Proto bych chtěla žáky moc pochválit za jejich přístup a snahu. Výsledek našeho úsilí si můžete prohlédnout ve třídě Tercie a níže na fotografiích.

Mgr. Radka Fialová, vyučující angličtiny

© design 2007 Úvodní stránka