vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Den zdraví ve Sportovním gymnáziu Plzeň 

23. října 2018 se žáci 1. ročníku a primy zúčastnili Dne zdraví. Akce proběhla ve společenském sále SOUE.

Akci vedli studenti 1. a 2. ročníku Fakulty zdravotnických studií ZČU. Byli jsme rozdělení do čtyř skupin a byla čtyři stanoviště. Na každém stanovišti jsme se od studentů dozvěděli, jak poskytnout první pomoc v různých situacích, např. při popáleninách, zastavení dýchání, zlomeninách. Všechnu první pomoc jsme si vyzkoušeli i prakticky. Po splnění úkolů na stanovišti jsme se přesunuli na další a takto jsme obešli všechna čtyři.

Akce se nám líbila, dozvěděli jsme se, jak můžeme někomu pomoc při zdravotních potížích nebo mu zachránit život.

žáci primy

© design 2007 Úvodní stránka