vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Navštívili jsme mocenský trojúhelník ČR 

Dne 5. listopadu 2018 studenti čtvrtých ročníků a tři žáci septimy, kteří si vybrali společenskovědní seminář, vyjeli pod dozorem Mgr. Jiřiny Mazalové autobusem do Prahy na objednanou exkurzi do obou komor Parlamentu ČR.

Na Zličíně jsme se spočítali, vyslechli pár důležitých informací a rad od paní učitelky, zakoupili dva lístky na metro a vyjeli na Malou Stranu.

Cestou z metra jsme míjeli ambasády několika států i Muzeum J. A. Komenského a obdivovali panorama Pražského hradu.

Před desátou hodinou jsme už byli v informačním centru Poslanecké sněmovny, kde jsme si mohli zdarma vzít řadu materiálů o Sněmovně a její historii.

Pak už nás přivítala naše průvodkyně, která nám po krátkém úvodním slovu promítla video o vývoji ústavnosti u nás a o funkci obou komor Parlamentu. Pak následovala prohlídka prostor Poslanecké sněmovny. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí a perliček ze života Sněmovny, ale i o historii paláců, ve kterých sídlí. Bylo zvláštní se najednou ocitnout nejen na galerii Poslanecké sněmovny, ale i v kuloárech, kde se tzv. vysoká politika tvoří.

O půl hodiny později jsme už procházeli bezpečnostní kontrolou, tentokrát v horní komoře PČR - v Senátu.

Senát má sídlo ve Valdštejnském paláci, pod vedením paní průvodkyně jsme obdivovali nádhernou barokní výzdobu jednotlivých reprezentačních místností paláce. V mytologické chodbě paláce, kde jsou fresky na téma Ovidiových Proměn, jsme si prohlédli výstavu k 100. výročí založení naší republiky. Pak už jsme šli do prostor bývalé Valdštejnské konírny, kde se 81 senátorů účastní zákonodárného procesu. Škoda jen, že už byla zavřená Valdštejnská zahrada.

I tak se ale myslím naše exkurze vydařila a rozšířila naše znalosti ze školních lavic o poznatky praktické.

Za kolektiv žáků
Matyáš Fikerle (4. A)

© design 2007 Úvodní stránka