vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Ondřejov a Národní technické muzeum Praha 

Dne 3. 10. 2018 se uskutečnila exkurze pro žáky kvarty a tercie. Cílem byla prohlídka hvězdárny v Ondřejově a návštěva Národního technického muzea v Praze.

Z Plzně jsme autobusem odjížděli v 7:15. Do Ondřejova jsme přijeli v 9:30. Komentovanou prohlídku jsme měli objednanou na 10. hodinu. Ujala se nás průvodkyně, slečna Exnerová, která nás poutavě seznámila s historií i současností hvězdárny. Prohlédli jsme si muzeum starší techniky používané při pozorování objektů na obloze, navštívili jsme historickou kopuli, prošli jsme po radarové louce kolem satelitů, obdivovali jsme dvoumetrový dalekohled. Celá exkurze trvala více než 2 hodiny.

Poté jsme se přesunuli do Prahy, kde nás čekala prohlídka Národního technického muzea. Po volné prohlídce expozic byli žáci rozděleni do dvou skupin. Od 14 hodin byl pro ně objednán workshop. První skupina se vydala s lektorem do expozice Technika v domácnosti. Druhá do expozice Chemie kolem nás. Jejich úkolem bylo vyhledávání informací v expozicích podle zadaných úkolů. Své odpovědi vyplňovali na tabletech, druhá skupina pracovala s pracovními listy. Po uplynutí půl hodiny si své odpovědi zkontrolovali pod vedením lektorů. Následovala ještě krátká volná prohlídka.

Do Plzně jsme se vrátili v 17 hodin.

Během exkurze se žáci dověděli mnoho informací o využití techniky v historii a dnes. Své poznatky určitě využijí při výuce nejen technických předmětů.

Exkurze se mohla uskutečnit díky dotačnímu programu města Plzeň: Podpora aktivit k technickému vzdělávání. Získanou částku jsme použili na úhradu dopravy na místa exkurze.

Mgr. Václava Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka