vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Konference studentských odborných prezentací 

Dne 13.11. 2018 jsme se my, žákyně 2.B, Bára Svitáková, Michaela Cajthamlová a Markéta Kubecová, zašly podívat na 11. ročník konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Jelikož studujeme jako druhý jazyk španělštinu, rozhodly jsme se navštívit španělskou sekci. Hned po příchodu jsme se nahlásily velice milé španělské rodilé mluvčí, která nás doprovázela po celý den a dělala nám průvodce. Později jsme se dozvěděly, že i ona patří do poroty, kam mimo jiné patřili i velvyslanci Mexika, Chile a Peru. Pro zúčastněné studenty byla velkou motivaci i přítomnost velkých firem, které spolupracují se ZČU a hledají nové talenty. Prezentace mohly být opravdu různorodé, proto nebylo překvapením, když v jedné sekci byla současně představována architektura a vedle ní tradiční bramborové placky. Na představení svého tématu měli studenti cca 10 minut, pak následovaly otázky poroty. Opravdu jsme obdivovaly jejich odvahu, celý den byl pro nás co se týče jazykové úrovně náročný, ale velmi přínosný. Snad příští rok i my najdeme odhodlání a zúčastníme se také.

Bára Svitáková 2.B

© design 2007 Úvodní stránka