vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
100 LET REPUBLIKY JSME SI PŘIPOMNĚLI PROJEKTEM 

Předmětové komise Estetické výchovy a Českého jazyka a literatury společně připravily k oslavě 100 LETÉHO VÝROČÍ vzniku ČSR projekt pro Primu, Sekundu, Kvintu a 2. ročníky.

Tématem byly významné osobnosti československé historie, kultury, politiky, sportu a také Osmičkové roky v ČSR.

Primáni vyráběli krásné poštovní známky s významnými památkami ČSR, Kvinta se zaměřila na Osmičkové roky v našich dějinách. Druhé ročníky a Sekunda vyráběly koláže známých politiků, sportovců či umělců. Sekundáni také svoji práci doplnili medailonky těchto osob, které si připravili v hodinách českého jazyka a literatury a následně ji odprezentovali ve třídě před spolužáky.

Věříme, že naši žáci nezapomenou na vědomosti získané v tomto významném projektu a budou si pamatovat nejen postavy, které zpracovávali, ale také atmosféru a týmovou práci, kterou museli na projekt vynaložit.

Za PK Ev a ČJ Mgr. Jana Šlajsová a Mgr. Irena Forstová

© design 2007 Úvodní stránka