vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Kvarta na výstavě 100py ČSR 

Dne 22. listopadu 2018 se třída Kvarta zúčastnila tematické interaktivní výstavy 100py ČSR v plzeňském DEPO 2015.

Výstava se zde koná u příležitosti 100letého výročí založení ČSR a mapuje vývoj od rozpadu Rakousko-Uherska do současnosti. Celá expozice je založena na práci žáků, jejich zkoumání daných etap Československa a jejich prezentaci svým spolužákům.

Musím naše kvartány pochválit, protože se své práce zhostili velmi zdařile a dozvěděli se mnoho informací především o době ČSR za 2. světové války, o Pražském jaru, normalizace a současnosti.

Věřím, že pro děti byla tato výstava přínosem a při probíraném učivu si osvěží informace, které zde získaly, ale především se jim ucelily znalosti o naší krásné zemi.

Mgr. Irena Forstová
vyučující dějepisu v Kvartě

© design 2007 Úvodní stránka