vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2018 

V úterý 18. 12. 2018 se v plzeňském Divadle J. K. Tyla konalo již tradiční vyhlášení nejlepších sportovců z řad žáků školy. Bylo spojeno s divadelním představením komedie Don Juan.

Našimi hosty byli z Krajského úřadu Plzeňského kraje pan I. Grüner, zastupitel a náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy Evropské unie a informatiku, Mgr. I. Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, JUDr. J. Havlíčková, vedoucí OŠMS KÚ PK, Mgr. J. Šobr, zastupitel a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, předseda školské rady sportovního gymnázia Bc. J. Struček, za Sdružení přátel Sportovního gymnázia Plzeň předseda Mgr. V. Houda a další hosté, mezi nimiž byla také bývalá studentka naší školy, reprezentantka a olympionička paní A. Sestini Hlaváčková.

V průběhu programu vystoupili s krátkým projevem ředitelka školy Mgr. Majerová, náměstek hejtmana p. Grüner, náměstkyně hejtmana Mgr. Bartošová, za SP SG Mgr. Houda a předseda školské rady Bc. Struček. Mimo jiné vyslovili uznání nejlepším sportovcům školy i trenérům a pedagogickým pracovníkům za práci se sportovně talentovanou mládeží.

Během dopoledne Mgr. L. Lintimer, vedoucí trenér pro sportovní přípravu, přítomné seznámil s tím, jak sportovní rada školy zhodnotila sportovní výsledky žáků za rok 2018. Představil nejúspěšnější sportovce školy - reprezentanty ČR v různých odvětvích sportu, kteří převzali ocenění z rukou paní ředitelky Mgr. Majerové, Mgr. Houdy a A. Sestini Hlaváčkové.

Slavnostní dopoledne zpestřilo pěvecké vystoupení sester Viktorie (kvinta) a Agáty (sekunda) Tandlerových.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI SPORTOVCI ROKU 2018 JSOU:
1. JONÁŠ FOREJTEK, TENIS, REPREZENTANT ČR
2. PETR KELEMEN, DRÁHOVÁ CYKLISTIKA, REPREZENTANT ČR
3. JAN HAŠEK, BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ, REPREZENTANT ČR

Kompletní seznam oceněných žáků naleznete zde.

Všem oceněným náleží velká gratulace!

Ondřej Budek, 3. B
konferenciér slavnostního vyhlášení

© design 2007 Úvodní stránka