vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Holocaust v širších souvislostech 

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 měli „čtvrťáci“, tedy studenti 4. A, 4. B a Oktávy možnost přivítat mezi sebou pana Hejreta, který je certifikovaným lektorem primární prevence Křesťanské akademie mladých, lektorem a koordinátorem vzdělávacích projektů Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, lektorem a koordinátorem přednášek o moderním Izraeli a také průvodcem po Izraeli pro CA OLIVETOUR.

V hodinách dějepisu jsme aktuálně dokončili téma 2. světové války a i to byl důvod, aby ho paní učitelka Mazalová pozvala na přednášku o antisemitismu, antijudaismu a holocaustu v širších souvislostech. Současně jsme si připomněli i dějiny Židů, jejich tradice, kulturu i svátky. To proto, abychom lépe pochopili nosné téma celého dopoledne – holocaust.

Je to téma velmi vážné, smutné, často bagatelizované, ale potřebné.

Pan Hejret nás okamžitě vtáhl do tohoto smutného tématu. Zaujal nás svou dokonalou znalostí problematiky, ale i svým velmi srozumitelným a upřímným projevem.

Bylo dobře, že jsme o tomto tématu již měli základní povědomost z dějepisu. Dovolilo nám to lépe se orientovat v základních pojmech, které se k holocaustu váží. A také lépe pochopit širší historické souvislosti a prameny holocaustu.

Pan Hejret nám obšírně vysvětlil zdroje příčin nenávisti k Židům od starověku až do vzniku druhé světové války. Přinutil nás prostou matematickou argumentací, na pozadí konkrétních životních příběhů obětí holocaustu (těch, kteří přežili, i těch, kteří to štěstí neměli) zamyslet se nad zrůdností této ideologie.

I díky této přednášce už nikdy pro nás nebude holocaust jen prázdným historickým pojmem nebo jen názvem kapitoly v učebnici.

Za kolektiv 4. A, B a Oktávy J. Trojanec a N. Zachardová

© design 2007 Úvodní stránka