vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Masné krámy 
Druhé ročníky v galerii

V prosinci s 2. B a v lednu se sextou jsme zavítali do Masných krámů na výstavu s názvem Z akademie do přírody. A protože ve výtvarné i hudební výchově jsme se začali seznamovat s moderními uměleckými směry a právě malíři 19. stol. byli jedni z prvních, kteří opouštěli ateliéry a vycházeli do plenéru, výstava obrazů byla připravená právě pro nás.

Čas jsme strávili docela netradičně. Nejen že jsme si prohlédli díla českých, maďarských, francouzských krajinářů, ale vnímali jsme i hudební ukázky a propojovali své dojmy z hudby, rytmů, barev, kompozice…Na základě pocitů pak vytvářeli obrazy z barevných šátků a k nim zase hledali odpovídající obrazy.

Ne každý dokáže a ne každý chce vyjádřit to, co cítí, ale přes počáteční nesmělost si žáci zvykli na neobvykle strávený čas mezi uměním a možná do budoucna budou vědět, že k vnímání života nestačí jen oči, ale můžeme využít všech pět smyslů.

Jana Šlajsová
Vyučující EV

Sexta mezi obrazy

Dne 25. 1. 2019 se naše třída zúčastnila exkurze s tématem Z akademie do přírody. V Masných krámech jsme si mohli prohlédnout originální obrazy z 2. poloviny 19. století. Kromě výkladu o historii a umělcích tehdejší doby byl připravený skupinový projekt, ve kterém jsme se rozdělili do pěti skupin. Každá skupina vyslechla úryvek skladby a poté přenesla své emoce pomocí barevných šátků na prázdný papír. Úkolem ostatních skupin bylo odhadnout vyjádřené pocity a prostředí. Nakonec každá skupina přiřadila svůj šátkový výtvor k některému z vystavených obrazů, který v nich vyvolával stejné nebo podobné pocity.

Exkurze se nám líbila a už teď se těšíme na další.

Sofie Šarláková

© design 2007 Úvodní stránka